Poradna pro oběti elektronického násilí a kriminality (Online Helpline): odborné poradenství a podpora rodinám a veřejnosti ohrožené v souvislosti s používáním internetu a ICT

 

Online Helpline (http://www.onlinehelpline.cz) je poradenské pracoviště Národního centra bezpečnějšího internetu, které nabízí:

 • základní,
 • odborné ICT,
 • psychologické,
 • právní,

poradenství v oblasti online bezpečnosti a prevence. Pomáhá také v případech násilí a kriminality, spojené s internetem a online technologiemi.

Cílem projektu „Poradna pro oběti elektronického násilí a kriminality“ je zajistit:

 • odbornou,
 • psychologickou,
 • právní,
 • sociální,
 • technickou

podporu dětem i dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené s využíváním internetu a moderních informačních technologií. Poradna si klade za cíl minimalizovat psychické i společenské dopady zejména na dětské oběti elektronického násilí a kriminality a jejich rodiny. 

Potřeba zajistit specializované poradenství dětem a rodinám čelícím obtížným životním situacím spojeným s elektronickým násilím neustále stoupá spolu s růstem rizikových a patologických jevů provázejících online komunikaci. Na Národní centrum bezpečnějšího internetu se stále častěji obrací rodiče, děti a školy i profesionálové s prosbou o poradenství, a to především v případech:

 • závažné kyberšikany,
 • sextingu,
 • online podvodů,
 • groomingu (lákání dětí z prostředí internetu zpravidla s cílem je sexuálně či jinak zneužít).

Na základě profesní zkušenosti i výzkumů se dá konstatovat, že míra ohrožení pro mladé uživatele internetu stále roste. NCBI zaznamenalo např. už i v ČR případy kyberšikany s celostátním rozsahem, kdy na dítě útočí takřka celý český internet. 

Služby poradny budou určeny především:

 • rodinám,
 • školám,
 • veřejnosti.

Jejích služeb však mohou využít i odborníci pro konzultaci řešených případů.

Na poradnu se mohou obracet obyvatelé hlavního města Prahy, kteří čelí obtížím spojeným s nenávistnými projevy online:

 • kyberšikanou,
 • online obtěžováním,
 • komunikací s neznámou potenciálně ohrožující osobou,
 • únikem osobních dat a soukromého materiálu a jeho šíření,
 • krádeží účtů,
 • konfrontací s děsivým či nezákonným online obsahem či dalšími subjektivně ohrožujícími jevy,
 • kybernetickou kriminalitou.

Poradna je také určena rodičům a pedagogům, kteří hledají pomoc pro sebe, své děti či žáky, i nejširší veřejnosti.

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!