Praha 14 bezpečně online 2017: komunitní prevence kybernetické kriminality 

Stáhněte si letáky

Připravili jsme pro vás informativní letáky, které jsou k dispozici všem zájemcům o problermatiku bezpečné práce s internetem.

Dítě o samotě

Dítě u obrazovky

Fotky dětí

Ochrana soukromí

 

Další ročník osvětově-vzdělávacího projektu je zaměřen především na vzdělávání dětí a mládeže, pracovníků s mládeží a sociálních pracovníků, a seniorů v oblasti prevence a ochrany před kybernetickou kriminalitou. Projekt je zaměřen na oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání na internetu a při online komunikaci. Základním cílem projektu je preventivně působit v úrovni primární prevence v oblasti elektronického násilí a kyberkriminality. Zvýšit povědomí uvedených cílových skupin o rizicích, která jim hrozí při užívání internetu a mobilních technologií.

Cílové skupiny projektu:

  1. Žáci základních škol zřizovaných MČ Praha 14. Na školách proběhnou semináře pro ročníky, které školy vybraly v přípravné fázi projektu. V roce 2017 je zajištěno rozšíření programů pro děti všech ročníků a přiřazení konkrétních programů (témat) pro jednotlivé ročníky. Každá škola si může rezervovat program pro cílovou skupinu dětí dle vlastních preferencí, celkově proběhne v rámci projektu celkem 85 seminářů. 
  2. Pracovníci s mládeží a sociální pracovníci působící na území MČ Praha 14.
  3. Senioři

Primární prevence pro žáky základních škol zřizovaných MČ Praha 14

Semináře proběhnou na všech šesti základních školách MČ Praha 14. Celkem na těchto školách proběhne 85 seminářů s dvouhodinovou časovou dotací pro žáky 3.–9. tříd. Lekce jsou vybrány dle specifických potřeb jednotlivých ročníků, nejlepší odborné zkušenosti lektorů a požadavků škol. Semináře budou realizovány v prostorách uvedených škol. Termíny byly sestaveny ve spolupráci s vedením jednotlivých škol. 

Na základě účasti na seminářích získají žáci přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Program zvýší citlivost dětí k elektronickému násilí, k prožívání obětí takového násilí a potřebě pomoci. Žáci získají důležité informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situace spojené s online patologií, a kde získat pomoc.  Žáci zvýší svou orientaci v právních a trestně právních souvislostech problematiky a možných sankcí v případě porušování autorských práv, práv na ochranu osobnosti apod. Programy směřují k přijetí zodpovědnosti dětí a mladistvých za vlastní aktivity v kyberprostoru a k rozvoji identity morálně a sociálně vyzrálých digitálních občanů. Program a charakter workshopů bude přizpůsoben věku a zkušenostem dětí. Semináře budou koncipovány interaktivně, lektoři budou ilustrovat témata v online prostředí a s atraktivními nástroji. Semináře povedou lektoři Národního centra bezpečnějšího internetu kvalifikovaní pro preventivní práci s dětmi. 

Žáci se na seminářích zejména dozvědí:

  • jaká rizika hrozí při užívání internetu a moderních komunikačních zařízení;
  • jak těmto rizikům účinně předcházet;
  • jak se zachovat v ohrožujících situacích a při zkušenosti s elektronickým násilím;
  • na koho se obrátit o pomoc v případě konfrontace s elektronickým násilím a kriminalitou. 

Témata seminářů podle jednotlivých ročníků: 

3. třídy: "Co nám může hrozit na internetu" 

Typologie a charakteristika rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií. Bezpečná komunikace a ochrana soukromí na internetu, informace o potřebě nastavení soukromí v jednotlivých aplikacích a techniky blokování komunikace. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

4. třídy: "Co je to, když se řekne kyberšikana"

Co je to kyberšikana, dopady kyberšikany, právní souvislosti (projevy kyberšikany jako trestný čin nebo přestupek), jak kyberšikaně aktivně předcházet a jak se bránit. Práce s edukačními videi, zvýšení citlivosti dětí k prožívání oběti. Podpora aktivního vyhledání pomoci v případě konfrontace s kyberšikanou. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

5. třídy: "Facebook a jiné sítě"

Pravidla bezpečného facebookového uživatele, nastavení bezpečného a soukromého profilu, možnosti pomoci v nesnázích. Přátelství na Facebooku, reklama a hry a jejich rizika. Komunikace s neznámými lidmi a její rizika. Další sociální sítě (např. Ask.fm, Instagram, SnapChat, Badoo atd.), jejich specifika a specifická rizika. Kdo může pomoci v nesnázích při užívání sociálních sítí. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

6. třídy: "Nebuď naháč na internetu"

Rizika spojená s pořizováním a sdílením potenciálně ohrožujícího až nezákonného obsahu. Seminář zahrne nejen téma sextingu (sdílení intimních materiálů, především fotografií, v prostředí online), ale vytváření a publikování dalšího škodlivého obsahu. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

7. třídy: "(Ne)Bezpečný mobil"

Pravidla pro bezpečné užívání mobilních telefonů, zejména tzv. „chytrých“ s připojením na internet a online služby. Rizika lokačních služeb, služby sledování pohybu. Bezpečná hesla a připojování. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

8. a 9. třídy: "Když je selfie trestným činem (prevence sextingu)"

Rizika spojená s pořizováním a sdílením potenciálně ohrožujícího až nezákonného obsahu pro věkovou skupinu 14 – 16 let. Seminář zahrne téma sextingu (sdílení intimních materiálů, především fotografií a videí – nově videí v přímém přenosu, v prostředí online), a dalšího škodlivého obsahu (např. obsah zesměšňující, násilný, extremistický, sebepoškozující a navádějící k nezdravému životnímu stylu). Časová dotace: 2 výukové hodiny.

Odborný seminář pro pracovníky s mládeží a sociální pracovníky působící na území MČ Praha 14

V rámci projektu bude realizován osmihodinový akreditovaný program, zaměřený na prevenci a řešení elektronického násilí a kybernetické kriminality. Kromě prezenčních školení budou pracovníkům poskytnuty metodické materiály a výukové opory pro pomáhající profesionály. Cílem aktivity je zprostředkovat profesionálům informace o rizicích, která hrozí dětem při užívání internetu a online komunikaci, zvýšit jejich pozornost k těmto rizikům a informovat o nejnovějších trendech, které se v této oblasti objevují.

Odborný seminář pro seniory

V rámci projektu bude realizován jeden podvečerní osvětový seminář pro seniory a veřejnost Prahy 14. Cílem aktivity je zprostředkovat seniorům informace o rizicích, které jim hrozí při užívání internetu a online komunikaci. Zvýšit pozornost k těmto rizikům využívání bezpečnostních nástrojů a dohledu nad svými online aktivitami. 

 

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!