Praha 6 bezpečně online 2018: komunitní prevence kybernetické kriminality 

Stáhněte si letáky

Připravili jsme pro vás informativní letáky, které jsou k dispozici všem zájemcům o problermatiku bezpečné práce s internetem.

Kyberhygiena

Dítě u obrazovky

Dítě o samotě

Fotky dětí

Ochrana soukromí

Jak se bránit phishingu pro seniory

Tipy pro mobilní telefony

WiFi bezpečně

Ransomware

 

Šestý ročník preventivního, osvětového a vzdělávacího projektu zaměřeného na prevenci elektronického násilí a kriminality na území městské části Praha 6. Letošní ročník se zaměřuje na vzdělávací aktivity pro nejmladší žáky prvních až třetích tříd a nově zahrnuje také dosud opomenutou cílovou skupinu seniorů. Projekt také zahrne odborné a kazuistické semináře pro sociální pracovníky a preventisty z řad veřejné správy a policie.

Cílové skupiny projektu: 

• Žáci ZŠ:

Projekt se letos zaměřuje na cílovou skupinu žáků od 1. do 3. tříd ZŠ.

• Rodiče žáků místních základních škol

Rodiče jsou v rámci prevence online rizik více než vítanou a potřebnou cílovou skupinou. Jsou to právě rodiče, kdo mohou chování dětí v online prostoru významně ovlivnit a do značné míry je usměrnit a poučit v ohledu digitální stopy, kterou o sobě při dnešních publikačních možnostech vytváří.  

• Pedagogičtí pracovníci a další odborníci pracující s dětmi a mládeží:

V průběhu předcházejících ročníků projektu prošly všechny pedagogické sbory Prahy 6 intenzivním vzděláváním. V roce 2018 jsou pro spolupracující profesionály s řad pedagogů a řídících pracovníků škol opět připraveny čtyřhodinové kurzy s nejnovějšími poznatky z oblasti online rizik, a to s tématy "Novinky v oblasti kybernetických rizik" a "Kazuistiky v oblasti kyberkriminality".

• Senioři

Semináře se budou věnovat osvětě k získání základních bezpečnostních návyků při užívání internetu a online technologií, zejména při ochraně osobních dat a schopnosti odhalovat příznaky podvodného jednání a úmyslného uvádění v omyl (podvodné e-shopy, ceny a soutěže, výzvy k půjčkám, phishing a další spamové útoky, problematika zálohování, bezpečná práce s elektronickým bankovnictvím, manipulace na online seznamkách určených seniorům). 

 

Aktivity projektu

• Aktivita 1: Preventivně vzdělávací semináře pro žáky prvního stupně základních škol.

Cílem aktivity je zvýšit povědomí žáků ZŠ zřizovaných městskou částí o bezpečném a etickém užívání internetu a možnostech pomoci v krizových situacích. Praxe ukazuje, že prevenci kybernetické kriminality páchané na dětech a mezi dětmi je třeba začít v podstatně nižším věku, v podstatě od okamžiku, kdy děti začínají technologie používat. Proto bude letošní ročník projektu zaměřen především na děti z 1. až 3. tříd ZŠ. Na seminářích děti získají základní přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Dozvědí se také, jak se zachovat v ohrožujících situacích a při zkušenosti s elektronickým násilím

• Aktivita 2: Osvětové semináře pro seniory „Bezpečný internet pro seniory“ a "Zálohování"

Cílem aktivity je zvýšit informovanost seniorů v oblasti ochrany osobních údajů a osobnosti online, bezpečného elektronického bankovnictví a bezpečného online nakupování a plateb. V rámci aktivity bude zajištěna odborná obsahová a organizační příprava a realizace osvětových seminářů pro seniory a veřejnost Prahy 6. Budou zajištěny čtyři semináře pro tuto cílovou skupinu, tj. celkem 12 lektorských hodin. Aktivita bude realizována ve spolupráci se Senior akademií Prahy 6. 

• Aktivita 3: Informační a kazuistické semináře pro odborníky 

Specializované vzdělávání profesních skupin, které se podílejí na řešení a prevenci elektronické kriminality a násilí. Jejich obsahem bude především poukázání na nejnovější trendy online a kybernetické bezpečnosti a související prevence. Jde především webcam sex a webcam trolling, který míří především na cílové skupiny mládeže, ransomwarové nebezpečí pro všechny cílové skupiny, inovace v souvislosti s novelou Zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!