Praha 7 bezpečně online 2017: prevence kybernetické kriminality 

Stáhněte si letáky

Připravili jsme pro vás informativní letáky, které jsou k dispozici všem zájemcům o problermatiku bezpečné práce s internetem.

Kyberhygiena

Dítě o samotě

Fotky dětí

Ochrana soukromí

Jak se bránit phishingu pro seniory

Tipy pro mobilní telefony

WiFi bezpečně

Ransomware

 

Pátý ročník preventivního, osvětového a vzdělávacího projektu prevence elektronického násilí a kriminality v městské části Praha 7. Jeho cílem je přispět pomocí osvětových aktivit ke snížení kybernetické kriminality a násilí páchaného na dětech, na občanech a seniorech Prahy 7. Novinkou je zaměření i na cílovou skupinu živnostníků, drobných podnikatelů, malých až středních firem. Občané budou o projektu informováni prostřednictvím škol, místního časopisu Hobulet, webových stránek městské části Praha 7 a webových stránek Národního centra bezpečnějšího internetu, https://www.saferinternet.cz

Cílové skupiny projektu:

1) Žáci základních škol zřizovaných městskou částí Praha 7 ). Na každé škole proběhnou semináře pro všechny ročníky od prvních tříd. Celkem se bude jednat o 50 preventivně vzdělávacích seminářů zaměřených na prevenci elektronického násilí a kriminality a ochranu dětí před těmito rizikovými jevy a kriminalitou.  

2) Žáci posledních ročníků vybraných mateřských škol. V rámci pilotu bude vybrána mateřská škola, kde budou přístupnou formou proškoleni žáci a pedagogové. O hrozbách internetu, kterým jsou vystaveny děti v této věkové kategorii, budou informováni též rodiče.

3) Senioři žijící na území městské části Praha 7.

4) Živnostníci a drobní podnikatelé, malé až střední firmy.

 

Aktivity projektu

 

Aktivita 1: Preventivně vzdělávací semináře pro žáky prvního stupně. 

 

Semináře proběhnou na základních školách místní příslušnosti MČ Praha 7, pro žáky 1. – 5. tříd. 

Celkem proběhne 50 seminářů: 

1. třídy: 10 x 1 hodina, Počítač nejen na počítání

2. třídy: 10 x 1 hodina, Letem světem internetem

3. třídy: 10 x 1 hodina, Co nám může hrozit na internetu, co je to kybešikana

4. třídy: 10 x 1 hodina, (Ne)Bezpečný mobil 

5. třídy: 10 x 1 hodina, Facebook a jiné sítě

 

Žáci se na seminářích zejména dozvědí:

1. Jaká rizika a hrozby lze potkat v online světě, 

2. jak těmto rizikům účinně předcházet,

3. jak se zachovat v ohrožujících situacích a čelit elektronickému násilí,

4. jak a kdy mohou pomoci dospělí.

 

Aktivita 2: Preventivně vzdělávací semináře pro poslední ročník mateřské školy.

 

Bude připraven výukový a metodický materiál na téma bezpečného užívání online technologií, zejména tabletů, přizpůsobený vnímání a chápání dětí v mateřských školách. Děti v této věkové kategorii si již velmi často hrají s mobily a tablety svých rodičů. Cílem vzdělávacího konceptu bude připravit materiál, s jehož pomocí bude možné hravou formou seznámit děti se základními pravidly bezpečného užívání těchto zařízení, a současně poskytnout mateřské škole pomůcky pro vzdělávání pedagogů a rodičů svých žáků. 

 

Aktivita 3: Implementace standardů bezpečné online komunikace eSafety Label do škol. 

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu koordinuje v České republice z vlastních zdrojů bez externí finanční podpory mezinárodní projekt eSafety Label (https://esafetylabel.saferinternet.cz). Jeho cílem je oslovit co nejvíce základních a středních škol, které jsou vyzvány k vyplnění autoevaulačního dotazníku, s jehož pomocí získají přehled o situaci ve své škole z hlediska bezpečnostních standardů v oblasti online komunikace. Na základě hodnocení získají tzv. akční plán, který jim pomůže dosáhnout některého ze tří stupňů ověřené úrovně bezpečnostních standardů – bronzového, stříbrného nebo zlatého.  

V rámci aktivity bude připraven informační materiál a upraven koncept zohledňující místní situaci. Poté bude proveden seminář vedoucích pracovníků a IT administrátorů škol v městské části s cílem získat alespoň tři z nich k zapojení se do projektu eSafety Label a získat alespoň bronzovou etiketu bezpečnosti.

 

Aktivita 4: Osvětové semináře pro seniory „Bezpečný internet pro seniory“. 

 

Cílem aktivity je zvýšit povědomí a ochranu seniorů při používání internetu, moderních technologií a chytrých mobilních telefonů, zvýšit jejich informovanost v oblasti ochrany osobních údajů a osobnosti online, bezpečného elektronického bankovnictví a bezpečného online nakupování a plateb. V rámci aktivity bude zajištěna odborná obsahová a organizační příprava a realizace osvětových seminářů pro seniory a veřejnost Prahy 7. Budou zajištěny čtyři semináře pro tuto cílovou skupinu, ve spolupráci s již tradiční Senior akademií Prahy 7. 

 

Aktivita 5: Příprava výukových pomůcek a publicita. 

 

V rámci této aktivity bude připravena prezentace projektu na webu www.bezpecne-online.cz. Budou zde zveřejňovány relevantní výukové, metodické a informační materiály s cílem propagovat projekt mezi odbornou a zainteresovanou veřejností, a to nejen v rámci MČ Praha 7.

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd