Praha 7 bezpečně online 2018: prevence kybernetické kriminality 

Stáhněte si letáky

Připravili jsme pro vás informativní letáky, které jsou k dispozici všem zájemcům o problermatiku bezpečné práce s internetem.

Kyberhygiena

Dítě o samotě

Fotky dětí

Ochrana soukromí

Jak se bránit phishingu pro seniory

Tipy pro mobilní telefony

WiFi bezpečně

Ransomware

 

Pátý ročník preventivního, osvětového a vzdělávacího projektu prevence elektronického násilí a kriminality v městské části Praha 7. Jeho cílem je přispět pomocí osvětových aktivit ke snížení kybernetické kriminality a násilí páchaného na dětech, na občanech a seniorech Prahy 7. Novinkou je zaměření i na cílovou skupinu živnostníků, drobných podnikatelů, malých až středních firem. Občané budou o projektu informováni prostřednictvím škol, místního časopisu Hobulet, webových stránek městské části Praha 7 a webových stránek Národního centra bezpečnějšího internetu, https://www.saferinternet.cz

Cílové skupiny projektu:

1) Žáci základních škol zřizovaných městskou částí Praha 7. Na každé škole proběhnou semináře pro všechny ročníky od prvních tříd. Celkem se jednalo o 57 preventivně vzdělávacích seminářů zaměřených na prevenci elektronického násilí a kriminality a ochranu dětí před těmito rizikovými jevy a kriminalitou.  

2) Žáci posledních ročníků vybraných mateřských škol. V rámci pilotu bude vybrána mateřská škola, kde budou přístupnou formou proškoleni žáci a pedagogové. O hrozbách internetu, kterým jsou vystaveny děti v této věkové kategorii, budou informováni též rodiče.

3) Senioři žijící na území městské části Praha 7.

4) Živnostníci a drobní podnikatelé, malé až střední firmy.

 

Aktivity projektu

 

Aktivita 1: Preventivně vzdělávací semináře pro žáky prvního stupně. 

 

Semináře proběhnou na základních školách místní příslušnosti MČ Praha 7, pro žáky 1. – 9. tříd. 

Celkem proběhlo 57 seminářů s následujícími tématy: 

1. třídyPočítač nejen na počítání

2. třídyLetem světem internetem

3. třídy: Co nám může hrozit na internetu, co je to kybešikana

4. třídy: (Ne)Bezpečný mobil 

5. třídyFacebook a jiné sítě

6. třídy: Sociální média a jak je používat bezpečněji (Facebook, Instagram, TikTok, online hry)

7. tříídy: Bezpečné užívání mobilu (ochrana, sdílení polohy, digitální stopa, sdílení fotografií)

8. třídy: Sexting a sdílení sexuálně explicitního obsahu

9. třídy: Pokročilé užívání internetu (fake news, challenges, sebeprezentace, závislosti)

 

Žáci se na seminářích zejména dozvěděli:

1. Jaká rizika a hrozby lze potkat v online světě, 

2. jak těmto rizikům účinně předcházet,

3. jak se zachovat v ohrožujících situacích a čelit elektronickému násilí,

4. jak a kdy mohou pomoci dospělí.

 

 

 

Aktivita 2: Osvětové semináře pro seniory „Bezpečný internet pro seniory“. 

 

Cílem aktivity je zvýšit povědomí a ochranu seniorů při používání internetu, moderních technologií a chytrých mobilních telefonů, zvýšit jejich informovanost v oblasti ochrany osobních údajů a osobnosti online, bezpečného elektronického bankovnictví a bezpečného online nakupování a plateb. V rámci aktivity bude zajištěna odborná obsahová a organizační příprava a realizace osvětových seminářů pro seniory a veřejnost Prahy 7. Budou zajištěny čtyři semináře pro tuto cílovou skupinu, ve spolupráci s již tradiční Senior akademií Prahy 7. 

 

Aktivita 3: Příprava výukových pomůcek a publicita. 

 

V rámci této aktivity bude připravena prezentace projektu na webu www.bezpecne-online.cz. Budou zde zveřejňovány relevantní výukové, metodické a informační materiály s cílem propagovat projekt mezi odbornou a zainteresovanou veřejností, a to nejen v rámci MČ Praha 7.

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!